A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Delovna terapija2020-04-30T14:04:18+02:00

Delovna terapija

Kakovost življenja naših stanovalcev dvigujemo z delovno terapijo. S pomočjo najrazličnejših aktivnosti vplivamo na večanje posameznikove samostojnosti pri dnevnih aktivnostih, prostem času ter produktivnosti.

Prizadevamo si pokrivati vsa področja človekovega delovanja, zato skrbimo, da ima vsaka aktivnost vrednost za stanovalca in posledično vpliva na samostojnost pri izvedbi. Delovna terapija se pri nas izvaja individualno ali skupinsko, delovni terapevt pa mora pri izbiri upoštevati parametre varnosti in kakovosti.

Kolikor je mogoče, stanovalce vključujemo v širše okolje, zato imamo v SeneCuri Radenci vzpostavljene številne interesne skupine, dogajanja, ki zapolnjujejo njihov vsakdanjih in jim dajejo možnost izbire. Poskušamo jim osmisliti življenje in s tem tudi omogočiti hitrejšo adaptacijo na novo bivalno okolje.

Vsakemu posamezniku ogromno pomenijo dejanja, ki nas delajo samostojne, zato naše delovne terapevtke iščejo potencial, ki našemu stanovalcu omogoča kakovostno preživljanje starosti oziroma nudi možnost povrnitve v domače okolje. Skupni uspehi so za posameznika tako neprecenljive vrednosti.

Biti aktiven namreč temelji na predpostavki zdravilnega učinka in služi ljudem vseh starosti, zato delovno terapijo izvajamo vsak dan. Obravnavamo fizične, duševne in socialne oslabitve, ki so nastale kot posledica bolezni, nesreče, duševnega zdravja ali samega procesa staranja. Pri tem uporabljamo holistični pristop.

Kontakt

Andreja Čuk Singhateh
T 02 568 46 16

Petra Gašpar
T 02 568 46 43