Slide Delo z ljudmi

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Izobraževanja in usposabljanja2021-01-28T11:57:00+01:00

V najboljši kondiciji s SeneCura akademijo

Izobraževanje in usposabljanje na najvišji ravni

Vemo, kako zahtevno delo opravljajo naši zaposleni iz dneva v dan. Zaradi tega želimo razviti individualne načrt razvoja potenciala zaposlenih ter jim omogočati individualno usklajena izobraževanja ter usposabljanja. Pri tem se opiramo na mednarodno izmenjavo izkušenj znotraj skupine ORPEA, na sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki ter na strokovne module mednarodne SeneCura akademije.

Ta je bila razvita s partnerji, kot sta Zasebna medicinska univerza Paracelsus v Salzburgu in Visoka strokovna šola Krems.

Inovativna izobraževanja v skupini SeneCura

Kot vodilno podjetje pri inovacijah SeneCura razvija lastne izobraževalne programe. S tem želimo zagotoviti najboljšo oskrbo za stanovalce, ki so nam zaupani, in potrebno znanje za naše zaposlene, da bodo lahko izvajali svoj poklic. V Avstriji smo, na primer, razvili poseben program za diplomirane medicinske sestre, namenjen managementu bolečin (pain nurse). Do sedaj smo izobrazili preko 400 diplomiranih sester s temi specialnimi znanji in SeneCura je kot prvi evropski upravljalec domov prejela certifikat za znanstveno utemeljeno prakso managementa bolečine v socialnih zavodih.

Kompetenčni center za razvoj kadrov (KOC)

SeneCura Radenci je vključena v vseslovenski projekt Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov (KOC). Namenjen je krepitvi kompetenc zaposlenih preko usposabljanj ter prenosa znanja med partnerji in izvajalci.

Tudi na tak način v SeneCuri Radenci krepimo kvaliteto naših storitev in oskrbe ter si prizadevamo za zadovoljstvo in dobro počutje naših oskrbovancev in zaposlenih. Spoznavamo ustaljene primere dobrih praks in jih uvajamo v našo skupnost za še bolj učinkovito preprečevanje okužb, zniževanje poškodb in uvajanje nove opreme ter storitev. Vse to v prizadevanju za še boljše delovne pogoje, zagotavljanje novih znanj in tehnoloških rešitev, predvsem pa z mislijo na aktivno ter zdravo staranje.

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.