A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Socialna služba2020-04-30T14:06:21+02:00

Socialna služba

Prvotna naloga socialne službe zajema posredovanje informacij, ki so ključne pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. Pomaga pri urejanju sprejemne dokumentacije ter seznanja s potekom postopka sprejema. Nudi pomoč pri pripravi na sprejem, vključevanju v domsko življenje in uveljavljanju posameznih pravic.

Opravlja individualne razgovore tako za stanovalce kot njihove svojce. Skupaj z njimi raziskuje, išče ter soustvarja možne rešitve za nastale stiske.

Deluje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, Pravilnikom o postopih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva ter Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.

Kontakt

Goran Kuzma
T +386 2 568 46 05    M +386 51 383 270
E g.kuzma@senecura.si

Barbara Lukac
T +386 2 568 46 94    M +386 51 300 685
E b.lukac@senecura.si