A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Kariera- Socialni delavec2021-11-03T15:52:19+01:00

Socialni delavec

Postanite del našega tima, kjer vam bomo omogočali:

 • Zaposlitev za določen čas 6. mesecev 
 • Varno, stabilno in dinamično delovno okolje 
 • Možnosti za osebni in karierni razvoj
 • Uvajanje v delovni proces
 • Redna izobraževanja v skupini SeneCura Slovenija
 • Centralno upravljanje kakovosti
 • Del mednarodne skupine SeneCura / ORPEA

Opis delovnih nalog:

 • Ugotavljanje potreb in socialnega stanja prosilcev za sprejem v dom, razgovori z njimi in njihovimi svojci/pooblaščenci, nudenje možnosti ogleda doma, priprava oseb na sprejem v dom in pomoč stanovalcem pri vključevanju v domsko življenje
 • Izvajanje aktivnosti prve socialne pomoči
 • Sodelovanje v strokovnem timu v okviru socialnovarstvene oskrbe in komisiji za sprejem, premestitve in odpust 
 • Priprava dogovorov za sprejem v dom in dodatkov k dogovoru, odločb o sprejemu, premestitvi in odpustu iz doma
 • Nadzor nad pravočasno pripravo individualnega načrta, izvajanjem načrta in pripravo evalvacij
 • Sodelovanje z domskimi strokovnimi službami in povezovanje z zunanjimi institucijami
 • Individualna/multidisciplinarna obravnava zahtevnejših stisk in težav stanovalcev, svojcev ter reševanje konfliktov med stanovalci
 • Urejanje socialno -varstvenih in zdravstvenih pravic stanovalcem
 • Izvajanje in nadzor nad izvajanjem internih smernic skupine SeneCura na področju socialnega dela
 • Spremljanje zakonodaje na področju socialnega varstva, skrb za spoštovanje le-te in uvajanje novosti

V kolikor imate 6. stopnjo izobrazbe skladne z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, strokovni izpit iz socialnega varstva in strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje, ste odgovorni in imate veselje do dela s starejšimi ljudmi, ste komunikativni, prijazni in pozitivno naravnani ter se lahko poistovetite z našim sloganom »Blizu ljudem«, bomo veseli vaše prijave.

Prijavo lahko pošljete na elektronski naslov kadri.radenci@senecura.si, najkasneje do 15.11.2021. Delovno mesto je prosto v enoti SeneCura Radenci.