A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Sprejem v dom2022-12-19T15:20:02+01:00

O sprejemu

Postopek sprejema se prične z vložitvijo prošnje za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki ji priložite še:

  1. prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (enotni obrazec za vse domove)
  2. zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, ki ga poda osebni zdravnik (staro največ 30 dni),
  3. izjavo o načinu plačila storitve,
  4. pooblastilo zastopniku,
  5. dokazilo o prejemkih,
  6. v primeru skrbništva tudi odločbo Centra za socialno delo.

Postopek sprejema vodi socialna služba v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/2004 z dopolnitvami).

Klub svojcev

Namestitev bližnjega v institucionalno varstvo predstavlja veliko spremembo tako v življenju starostnika kot njegovih svojcev. Tako z namenom podpore ter opolnomočenja deluje klub svojcev, saj si želimo, da svojci ostanejo aktivno vpeti v vsakdan svojega bližnjega ter da skupaj z nami soustvarjajo aktivnosti.

Skupaj gradimo varen prostor za izmenjavo izkušenj ter iščemo rešitve na vprašanja, dileme, stiske, ki jih prinese namestitev svojca v institucionalno (domsko) varstvo.

Delovanju se lahko aktivno ali pasivno pridružijo vsi – otroci, vnuki, sorodniki, prijatelji. Za lažjo medsebojno komunikacijo ter strokovno podporo jim je na voljo socialna delavka.

Svojci so povabljeni na vse dogodke, ki jih pripravljamo za stanovalce.  Prav tako imajo možnost, da sami pripravijo določeno aktivnost od kuharske delavnice do pomoči pri organizaciji izleta.

“Temeljni načeli socialnega dela sta načeli človekovih pravic in socialne pravičnosti.”

Barbara Lukač, Socialna delavka

Sprejem v dom SeneCura Radenci
E sprejem.radenci@senecura.si
T +386 (0) 2 568 46 00

Skip to content