A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Sprejem v dom2023-03-22T08:31:59+01:00

O sprejemu

Postopek sprejema se prične z vložitvijo prošnje za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki ji priložite še:

  1. prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (enotni obrazec za vse domove)
  2. zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, ki ga poda osebni zdravnik (staro največ 30 dni),
  3. izjavo o načinu plačila storitve,
  4. pooblastilo zastopniku,
  5. dokazilo o prejemkih,
  6. v primeru skrbništva tudi odločbo Centra za socialno delo.

Postopek sprejema vodi socialna služba v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/2004 z dopolnitvami).

Sprejem v dom SeneCura Radenci
E sprejem.radenci@senecura.si
T +386 (0) 2 568 46 00

Skip to content